หน้าแรก แท็ก นโยบายการขนส่ง

แท็ก: นโยบายการขนส่ง

นโยบายสิ่งแวดล้อม และสังคม

โยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม “ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม” เป็นหนึ่งในนโยบายของบริษัทฯ ที่ให้ความสำคัญู

นโยบายด้านความรวดเร็วและตรงเวลา

การบริการขนส่งรวดเร็ว และตรงเวลาทันตามกำหนดที่ลูกค้าต้องการ ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญ รองจากความปลอดภัย ซึ่งบริษัทจะต้องมีการวางแผน

MOST POPULAR

HOT NEWS