ผลงานขนส่งอุปกรณ์เวทีแสง สี เสียง สปป.ลาว มูลค่า 20 กว่าล้าน

1567

ขนส่งอุปกรณ์เวทีแสง สี เสียง มูลค่า 20 กว่าล้านให้กับบริษัท เอ็ม.เอส.มีเดีย เซอร์วิส จากัด เพื่อไปจัดงานชาติ สปป.ลาวที่ นครหลวงเวียงจันทน์