ผลงานขนส่งถังแก๊สขนาดใหญ่ กัมพูชา

1042

ขนส่งถังแก๊สขนาดใหญ่จากบริษัทมั่นชัย แมชชินเนอรี่ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร ไป ด่านปอยเปต ประเทศกัมพูชา