ผลงานขนส่งส่งตู้อ๊อฟฟิตขนาดใหญ่

1010

ขนส่งส่งตู้อ๊อฟฟิตขนาดใหญ่ จากบางประกง ไปเมืองโขง แขวงจาปาสัก สปป.ลาว(ห่างจากด่านช่องเม็ก จ.อุบล 192 กม.)