ผลงานขนส่งต้นปาล์มขนาดใหญ่

773

ขนส่งต้นปาล์มขนาดใหญ่จากคลอง 11 ปทุมธานี ไป เมือง เวียงจันทน์ สปป.ลาว