ผลงานขนส่งถังแก๊สขนาดใหญ่ ยาว 14 เมตร

1279

ขนส่งถังแก๊สขนาดใหญ่ ยาว 14 เมตร จากสมุทรสาคร ไป แขวงหลวงพระบาง สปป.ลาว(ลาวเหนือ) เข้าด่านห้วยโก๋น จ.น่าน