Project ขนอุปกรณ์ภาคสนามให้กับทหารอเมริกันไปส่งที่ สปป.ลาว

895

เนื่องจากทหารอเมริกันต้องปฏิบัติภารกิจบางอย่างในสปป.ลาว บริษัทเคเคดี เอกซ์เพรส ของเราได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าให้ขนอุปกรณ์ภาคสนามต่างๆจากกทม.หรือจากสนามบินปากเซ ในสปป.ลาวไปเมืองวีละบุรี แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว(ติดชายแดนเวียดนาม)

ซึ่งเป็นทางที่ทุรกันดาร ยากลำบากมาก พร้อมทั้งเคลียร์พิธีการศุลกากรทั้งฝั่งไทยและลาวให้ลูกค้าด้วยแต่เราก็สามารถส่งสินค้าถึงจุดหมายอย่างปลอดภัย