ผลงานขนส่งสินค้าทางแพขนานยนต์

683

ขนส่งสินค้าทางแพขนานยนต์ ในจุดที่ไม่มีสะพานระหว่างไทย-ลาว(ด่านบึงกาฬ)