ผลงานขนส่งสินค้าทางแพขนานยนต์

634

ขนส่งสินค้าทางแพขนานยนต์ ในจุดที่ไม่มีสะพานระหว่างไทย-ลาว(ด่านบึงกาฬ)