นโยบายด้านคุณภาพ บริหารงานด้านการขนส่งสินค้า เป็นไปตามมาตรฐานสากล

1169

ควบคู่ไปกับการพัฒนาบุคลากร ระบบสารสนเทศเทคโนโลยีที่ทันสมัยพร้อมการบริการที่เป็นเลิศ
ซึ่งเป้าหมายหลักของเรานั่นคือการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าทุกระดับ ภายใต้ หลักการที่ว่ารวดเร็ว ปลอดภัย จริงใจ ซื่อสัตย์โดยมีเกณฑ์ในการประเมินทุกเดือน ดังนี้

จัดส่งสินค้าตรงเวลาตามที่กำหนด 100%
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการขนส่ง 0 %
ข้อร้องเรียนจากลูกค้าเรื่องการให้บริการ 0%