ผลงานขนส่งแผ่นผนังพรีคาสท์

2853

Project ขนส่งแผ่นผนังพรีคาสท์
จาก อ.ลาลูกกา จ.ปทุมธานี ไป อ.เมือง จ.เชียงใหม่
(โครงการดีคอนโด) ระยะเวลา 3 เดือน