ผลงานขนส่งหมอนทางรถไฟ

1843

Project ขนส่งหมอนทางรถไฟ จากโรงงานอิตาเลี่ยนไทย
อ.วิหารแดง จ.สระบุรี ไป ท่าเรือสัตหีบ จ.ชลบุรี
ระยะเวลา 11 เดือน จานวน 3,500 เที่ยว