KKD Express มอบเครื่องใช้ อาหาร เครื่องดื่ม ให้ รพ.ศรีนครินทร์ จ.ขอนแก่น

248

KKD ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคม ได้บริจาคสิ่งของ เครื่องใช้ อาหาร เครื่องดื่ม ให้แก่รพ.ศรีนครินทร์ จ.ขอนแก่น เพื่อส่งต่อให้บุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าและผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบจากไวรัส COVID-19 เราจะสู้ไปด้วยกันเพื่อผ่านพ้นวิกฤติในครั้งนี้