เกี่ยวกับเรา KKD Express | บริษัท เค.เค.ดี.เอ็กซ์เพรส จำกัด

เกี่ยวกับเรา
KKD Express | บริษัท เค.เค.ดี.เอ็กซ์เพรส จำกัด

KKD Express | เคเคดีเอ็กซ์เพรส
KKD Express บริษัท เค.เค.ดี.เอ็กซ์เพรส จำกัด ตั้งขึ้นมาเมื่อปี 2556 เพื่อตอบสนองให้บริการด้านการขนส่งสินค้าทั้งในประเทศ และต่างประเทศ สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า เพื่อให้สินค้าไปถึงจุดหมายอย่างปลอดภัยในเวลาที่กำหนด และราคาที่เป็นธรรม ซึ่งเรายึดหลักความจริงใจ และซื่อสัตย์ในการให้บริการ เพื่อก้าวสู่บริษัทชั้นนำทางด้านการขนส่ง เพราะเรามีทีมงานที่มีประสบการณ์ พร้อมที่จะสร้างความประทับใจให้กับท่านเมื่อเลือกใช้บริการกับเรา