การบริการ บริษัท เค.เค.ดี.เอ็กซ์เพรส จำกัด

วิสัยทัศน์

1. บริการส่งสินค้าแบบเบ็ดเตล็ดทั่วไป

บริษัท เค.เค.ดี.เอ็กซ์เพรส จำกัด ให้บริการส่งสินค้ารายชิ้นให้กับลูกค้าทั่วประเทศได้อย่างรวดเร็วทันเวลาในราคากันเอง

2.บริการส่งสินค้าตามน้ำหนักของสินค้า

บริษัท เค.เค.ดี.เอ็กซ์เพรส จำกัด ให้บริการส่งสินค้าแบบคิดน้ำหนักเพื่อให้สอดคล้องกับสินค้าแต่ละชนิด และช่วยลดต้นทุนต่อผู้ใช้บริการ เช่น การขนแร่ หรือตะกั่ว

3.บริการส่งสินค้าตามโครงการใหญ่ๆ

บริษัท เค.เค.ดี.เอ็กซ์เพรส จำกัด ให้บริการขนส่งชิ้นส่วนยานยนต์, อิเลคทรอนิคส์ และสินค้าในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ โดยนำระบบ Just In Time มาใช้เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกระดับในราคายุติธรรม

ประเภทรถในการให้บริการ

เรามีประเภทรถให้ท่านเลือกใช้บริการตามความต้องการ เช่น
– รถ 4 ล้อ
– รถ 6 ล้อ
– รถ 10 ล้อ
– รถพ่วง
– รถเทรลเลอร์(พื้นเรียบ, พื้นต่ำ)